Scheduled website update

We are currently working on updating the Candriam Academy to make it more user-friendly, engaging and sustainable. Please take the time to finish any courses on the Academy before 6 October 2022 at 17h00 CET. After this time, all accounts will be temporarily closed until the launch of the new Academy in mid-October. Please note, only completed courses will be reflected on the new site.

SRI-tijdslijn

Duurzaam beleggen is de laatste decennia razendsnel gegroeid. Het ontstond in de 18de eeuw binnen de religieuze bewegingen in de Anglo-Amerikaanse landen. Maar het zijn de milieubewegingen van de vroege jaren zeventig die de huidige benaderingen van duurzaam beleggen in grote mate hebben bepaald.

Aan het einde van de 20ste eeuw en tijdens de 21ste eeuw hangt de toenemende populariteit van duurzaam beleggen sterk samen met de grote veranderingen in onze samenleving, en dan vooral rond belangrijke thema’s zoals het milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Tegenwoordig krijgen SRI en ESG steeds meer erkenning wegens de positieve impact ervan op de wereld én als een kans om superieure langetermijnrendementen te genereren.

Vroege jaren 1900

Bewust beleggen begint

De methodistische kerk begint te beleggen in de aandelenmarkt, en vermijdt bewust bedrijven die bij alcohol en gokken betrokken zijn.

Jaren 1960

Maatschappelijk investeren wordt mainstream

Investeerders dragen bij aan verschillende doelen – vrouwenrechten, burgerrechten en de anti-oorlogsbeweging.

1971

Het ethische Pax World-fonds wordt gelanceerd

Een van de eerste ethische fondsen wordt ontwikkeld. Het Pax World-fonds belegt niet in bedrijven die bij de wapenhandel betrokken zijn.

1974

Ethisch-ecologisch bankieren begint in Europa

De eerste ethische en ecologische bank in Europa wordt gelanceerd, namelijk de GLS Gemeinschaftsbank.

1986

De ramp van Tsjernobyl

Het meest catastrofale ongeval met een kerncentrale vindt plaats. Daardoor herzien sommige beleggers hun blootstelling aan de nucleaire sector.

1988

Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) wordt opgericht door het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het panel had oorspronkelijk als doel om aanbevelingen te formuleren aangaande de staat van de wetenschap over de klimaatverandering en de impact ervan.

1989

Olieramp met de Exxon Valdez, Alaska

40,9 miljoen liter (of 10,8 miljoen US-gallons) ruwe olie spoelt aan op de kust van Alaska en richt zo een enorme schade aan het milieu aan. Samen met enkele andere catastrofes vergroot deze ramp het bewustzijn over de grootschalige gevaren voor het milieu die sommige sectoren creëren en het belang voor beleggers om die risico’s in te prijzen.

1997

Het Kyotoprotocol

Het Kyotoprotocol wordt ondertekend. Daarin erkennen landen wereldwijd dat een door de mens veroorzaakte klimaatopwarming bestaat en verbinden ze zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

1999

Dow Jones Sustainability-indices

De Dow Jones Sustainability-indices worden gecreëerd om het financiële succes op te volgen van baanbrekende bedrijven op het vlak van duurzaamheid.

2001

Het Enron-schandaal

Het Enron-schandaal wordt openbaar. Het is nog altijd het grootste boekhoudschandaal in de geschiedenis, en leidde tot het faillissement van het bedrijf en de ontbinding van Arthur Andersen, een van de 5 grootste accountants-bedrijven in de wereld. Het schandaal toont hoe belangrijk het is dat beleggers ook het bestuur van een bedrijf analyseren.

2005

Orkaan Katrina

Extreme weersomstandigheden, zoals orkaan Katrina, wijzen op veranderingen in het klimaat. Door de uitgebreide berichtgeving in de media beseffen de Amerikaanse burgers meer en meer dat de klimaatverandering een grote impact op hun land heeft en zal hebben.

2006

An Inconvenient Truth

Al Gores documentaire over de klimaatverandering, An Inconvenient Truth, komt uit. De voormalige Amerikaanse vicepresident toont aan de hand van het meest recente onderzoek dat de klimaatverandering het belangrijkste milieuprobleem van onze tijd is en dat niemand, ook beleggers niet, die verandering mag negeren.

2008

De kredietcrisis begint

De kredietcrisis begint in de VS en heeft een grote impact tot 2012. Zelfs vandaag zijn de gevolgen ervan nog voelbaar. De crisis volgt op jaren van versoepelende kredietverlening op de Amerikaanse hypothecaire markt, wat mogelijk werd gemaakt door een zwak toezicht en de versnippering van het hypothecaire ecosysteem, van bedrijven die werden aangespoord om hypotheken te verkopen tot bedrijven die het wanbetalingsrisico effectief droegen.

2013

De ramp in het Rana Plaza-gebouw, Bangladesh

Het gebouw van een kledingfabriek in Bangladesh stort in, waardoor 1.129 mensen om het leven komen en 2.500 mensen gewond raken. Door de gebeurtenis herzien bedrijven en individuen hun betrokkenheid bij bedrijven die onveilige en slechte arbeidsomstandigheden bieden.

2015

Het klimaatakkoord van Parijs

Het akkoord stippelt een pad uit opdat de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tegen 2100 onder 2 °C blijft. Volgens het akkoord moet elk land een nationaal plan voorleggen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en dat implementeren en monitoren.

2016

10de verjaardag van de UN PRI’s

In het jaar van hun 10de verjaardag halen de UN Principles for Responsible Investment(de UN PRI’s) 1.500 ondertekenaars.

2018

Volgens een rapport is steenkool duurder dan hernieuwbare energie

Uit een rapport van Carbon Tracker blijkt dat 42 % van de wereldwijde steenkoolcentrales nu al niet meer winstgevend is. Er is dus een symbolische mijlpaal bereikt. Volgens het rapport kunnen de Verenigde Staten $ 78 miljard besparen door hun steenkoolcentrales te sluiten in overeenstemming met de doelstellingen van het akkoord van Parijs.

2019

Californisch nutsbedrijf gaat failliet na bosbranden die aan de klimaatverandering te wijten zijn

De bosbranden in Californië doden minstens 86 mensen, vernielen 15.000 huizen en worden de dodelijkste bosbranden in de VS in een eeuw. Ze veroorzaken ook het bankroet van de energieproducent Pacific Gas & Electric Corp. Wetenschappers hebben eerder al gewaarschuwd dat dergelijke bosbranden vaker zullen voorkomen door de klimaatopwarming.

Het jaarverslag van Eurosif over 2017

 

Eurosif is een vooraanstaande Europese vereniging die duurzaam en verantwoord beleggen in Europa promoot.

Om de twee jaar stelt Eurosif een alomvattend verslag op over de trends en evoluties van duurzaam en verantwoord beleggen in Europa.

Het verslag kan een handige referentiegids zijn en bevat een heleboel statistische gegevens, landenprofielen alsook een bijlage met goede referenties.